List of Non-Government Organization (NGO)

Realising the importance of non-government organizations (NGOs) and arts companies as catalyst for the development of national culture and arts, the National Department For Culture And Arts has planned and provided assistance in the form of finance, training and advisory services to enhance their effectiveness as well as provide facilities in implementing cultural arts activities. The following are lists of NGOs in the states :

English

Senarai Badan Bukan Kerajaan (BBK)

Menyedari betapa pentingnya Badan Bukan Kerajaan (BBK) sebagai pemangkin kepada pembangunan seni budaya negara, JKKN telah merancang dan menyediakan khidmat bantuan dalam bentuk kewangan, latihan dan khidmat nasihat bagi meningkatkan kecekapan dan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan seni budaya. Berikut merupakan senarai BBK mengikut negeri:

Malay

Pages

Aktiviti Terkini

Tiada aktiviti terkini

Keratan Akhbar